Archive for May, 2017

Solidaritet med gruvarbetarna i Azadshahr-Iran

May 17, 2017

Osäkra arbetsplatser är arbetarnas slakteriet!
På onsdagen den 3 maj 2017, inträffade en stor explosion i ”Yurt” kolgruva som ligger i Azadshahr i provins av Golestan i Iran på grund av en gasläcka och resulterade till att 44 arbetare har dött och 70 personer skadades. Denna gruvan saknade nödutgångar och andra nödvändiga säkerhetsutrustningar. Arbetarna, hade varnat arbetsgivaren flera gånger om lukten av gas före explosionen, men oavsett alla varningar, arbetsgivare tvingade arbetarna till att gå längst ned i gruvan och orsakade deras död. Vi skyller Islamiska Republiken som ansvarig för gruvarbetarnas död. Den islamisk kapitalist regeringen vilken ger en frihand till arbetsgivarna att behandla arbetarna hur som helst och lägger inga regler i hänsyn till arbetsplatsernas säkerhet och nu försöker att skylla på arbetarna för händelsen. (more…)

Advertisements