Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over lot gearresteerde vakbondsactivisten in Iran.

1. Herinnert u zich uw uitspraken van 3 september 2007 dat u geen bevredigend antwoord heeft gekregen van de Iraanse autoriteiten in het van geval de voorzitter van de bond van buschauffeurs, dhr Ossalou? (1)
2. Is het juist dat Mansour Ossanlou sinds augustus 2008 gevangen zit in Karaj en dat hij daar geen contact heeft met zijn advocaat? (2)
3. Hebt u kennis genomen van de actie van Amnesty International voor Mansour Ossanlou hem onmiddellijk medische verzorging toe te staan en tevens te bepleiten hem vrij te laten? Bent u bereid opnieuw bij de Iraanse autoriteiten aan te dringen op vrijlating voor Ossanlou? Indien neen, waarom niet?
4. Hebt u tevens kennis genomen van de arrestatie van 170 arbeiders tijdens bijeenkomsten op 1 mei jl in Iran? Is het juist dat velen van hen zijn mishandeld door de politie? (3)
5. Bent u tevens bereid er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen deze mensen te doen vrijlaten, omdat zij opkwamen voor hun democratische rechten? Zo ja, op welke wijze? Indien neen, waarom niet?

Bronnen
1. Aanhangsel 2575, vergaderjaar 2006 – 2007, antwoord op vraag 2 en 3
2. Amnesty in Actie, juni 2009 blz 17
3. Informatie ontleend aan brief aan de SP-fractie d.d. 23 mei 2009 van Abbas Fard en Asghar Fataie die samen met Sharam Bajafi in Nederland een solidariteitshongerstaking houden voor de gearresteerde arbeiders in Iran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: